ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอุบลวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710001
รหัส Smis 8 หลัก :
  34010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  710001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อุบลวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  UBONWITTHAYAKHOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน387 ถนนสรรพสิทธิ์
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4525-4784
โทรสาร :
  045254784
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/07/2440
อีเมล์ :
  ubonwitschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุบลราชธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 21:13:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอุบลวิทยาคม


นายเฉลิมพล เกตุมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน