ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองอุบล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710015
รหัส Smis 8 หลัก :
  34010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  710015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองอุบล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  meuangubon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้านนาควาย
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-4531-3472
โทรสาร :
  045313472
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  meuang_sc@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครอุบลราชธานี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 07:05:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองอุบล


นายพินิจ ส่งเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล
089 9467447