ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเขือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710024
รหัส Smis 8 หลัก :
  34010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  710024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะเขือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmakua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านมะเขือ
ตำบล :
  หนองบ่อ
อำเภอ :
  เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34000
โทรศัพท์ :
  0-45840251
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31052483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบ่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 14:23:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะเขือ


นายธงชัย ทัดทาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเขือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน