ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710117
รหัส Smis 8 หลัก :
  34020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  710117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านเจียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanjead
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเจียด
ตำบล :
  เจียด
อำเภอ :
  เขมราฐ
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34170
โทรศัพท์ :
  045-216032
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มกราคม 2557 เวลา 17:29:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด


นายประยูร เครื่องกัณฑ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเจียด


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2