ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาส่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710242
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050062
รหัส Obec 6 หลัก :
  710242
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาส่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านกุดยาง
ตำบล :
  นาส่วง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0892821858
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  wit.saeng2514@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาส่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10:06:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาส่วง


นายวิทยา แสงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาส่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน