ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเสาเล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710243
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050063
รหัส Obec 6 หลัก :
  710243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเสาเล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaolao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเสาเล้า
ตำบล :
  นาส่วง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  09955622331
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2492
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาส่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12:22:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเสาเล้า


นายธีรศักดิ์ ปทุมราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาเล้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน