ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710245
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050059
รหัส Obec 6 หลัก :
  710245
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเบื้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kabuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านกระเบื้อง
ตำบล :
  นาส่วง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370103
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/04/2513
อีเมล์ :
  kbschool26@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาส่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:13:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง


นายสงกรานต์ ธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเบื้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน