ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนค้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710248
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050076
รหัส Obec 6 หลัก :
  710248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนค้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoonkhor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำกลาง
ตำบล :
  ป่าโมง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0819551463
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2491
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าโมง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 20:21:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนค้อ


นายสนธิศักดิ์ พิลากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน