ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710251
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050058
รหัส Obec 6 หลัก :
  710251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNACHAROEN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาเจริญ
ตำบล :
  นาเจริญ
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-959239
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤศจิกายน 2498
อีเมล์ :
  School_Dr@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:35:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเจริญ


นายวรชาติ คงประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน