ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิชัยศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710253
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050050
รหัส Obec 6 หลัก :
  710253
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิชัยศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pichaisuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไทยวัฒนา
ตำบล :
  นากระแซง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0811854123
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2517
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นากระแซงทุ่งเทิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นากระแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 17:25:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิชัยศึกษา


นางอุไร ศรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน