ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710254
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050055
รหัส Obec 6 หลัก :
  710254
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโชคชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchokchai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโชคชัย
ตำบล :
  นาเจริญ
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-959880
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:21:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโชคชัย


นายคฤหัส บุญเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน