ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710255
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050056
รหัส Obec 6 หลัก :
  710255
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongbaewdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองบัวแดง
ตำบล :
  นาเจริญ
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0831012287
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2516
อีเมล์ :
  Nongbuadaeng34160@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นาส่วง นาเจริญ ป่าโมง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 13:46:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน