ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710256
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050057
รหัส Obec 6 หลัก :
  710256
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonjik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนจิก
ตำบล :
  นาเจริญ
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0819555169
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2509
อีเมล์ :
  nonjikschool@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:20:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนจิก


นายฤทธี ตรีแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน