ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห่องคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710258
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050054
รหัส Obec 6 หลัก :
  710258
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห่องคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hongkum School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห่องคำ
ตำบล :
  นาเจริญ
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11ก.ค.2494
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:04:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห่องคำ


นายวิญญู เชื้อดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห่องคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน