ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710261
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050045
รหัส Obec 6 หลัก :
  710261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  TOEY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเตย
ตำบล :
  นากระแซง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  31460
โทรศัพท์ :
  045-370143
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/04/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากระแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:44:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเตย


นายปิยะศักดิ์ เหมือนมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน