ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710262
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050046
รหัส Obec 6 หลัก :
  710262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดอนกลาง
ตำบล :
  นากระแซง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0930809986
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นากระแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 08:54:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกลาง


ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา วรัยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน