ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแต้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710264
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050048
รหัส Obec 6 หลัก :
  710264
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NONGTAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองแต้
ตำบล :
  นากระแซง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370238
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กรกฎาคม 2500
อีเมล์ :
  g_payungsuk@obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นากระแซงทุ่งเทิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากระแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:57:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแต้


นายสังวร วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน