ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหม้อทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710265
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050044
รหัส Obec 6 หลัก :
  710265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหม้อทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN MO THONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหม้อทอง
ตำบล :
  นากระแซง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-959878
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นากระแซงทุ่งเทิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นากระแซง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:05:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหม้อทอง


นายมนูญ ผิวนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม้อทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน