ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวารีอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710267
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050036
รหัส Obec 6 หลัก :
  710267
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวารีอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAREEUDOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านวารีอุดม
ตำบล :
  ท่าโพธิ์ศรี
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  098-1836071
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโพธิ์ศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09:11:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวารีอุดมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวารีอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน