ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710268
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050037
รหัส Obec 6 หลัก :
  710268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์สง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phosanga
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านโพธิ์สง่า
ตำบล :
  ท่าโพธิ์ศรี
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370630
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโพธิ์ศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 11:20:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า


นายลือชา ศรีบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน