ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนหลี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710269
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050038
รหัส Obec 6 หลัก :
  710269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนหลี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Noonlee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนหลี่
ตำบล :
  ท่าโพธิ์ศรี
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0808147793
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิ.ย.2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโพธิ์ศรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:54:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนหลี่


นายพลกฤต พิศวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหลี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน