ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงนาดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710270
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050039
รหัส Obec 6 หลัก :
  710270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงนาดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanmuangnadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านม่วง
ตำบล :
  สมสะอาด
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370640
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2470
อีเมล์ :
  banmuangnadee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:23:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงนาดี


นายประเทือง บุตตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงนาดี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน