ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710273
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050091
รหัส Obec 6 หลัก :
  710273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมสะอาดสวนฝ้าย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Somsa-ard Suanfai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสมสะอาด
ตำบล :
  สมสะอาด
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370272
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/02/2498
อีเมล์ :
  suanfai.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:55:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย


นายณรงค์ พรมโลกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน