ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710274
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050092
รหัส Obec 6 หลัก :
  710274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGBUALHUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองบัวหลวง
ตำบล :
  สมสะอาด
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370242
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าโพธิ์ศรีโนนสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สมสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 18:13:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน