ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710275
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050069
รหัส Obec 6 หลัก :
  710275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbuangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบัวงาม
ตำบล :
  บัวงาม
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  089-718-6252
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 /06/2507
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บัวงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบัวงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:21:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวงาม


ว่าที่ ร.ท.ศุภวัชร ชำนาญนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน