ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710277
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050072
รหัส Obec 6 หลัก :
  710277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชานุเคราะห์ศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prachanukrowsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดอนชีนอก
ตำบล :
  บัวงาม
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370661
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บัวงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน