ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710281
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050071
รหัส Obec 6 หลัก :
  710281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนแฝก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonfag
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านโนนแฝก
ตำบล :
  บัวงาม
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-959055
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  Nonfag_school@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บัวงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09:55:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนแฝก


นายสิริชัย ศรีลาเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแฝก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน