ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710282
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050001
รหัส Obec 6 หลัก :
  710282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านกลาง
ตำบล :
  กลาง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  082-125-2045
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
   banklangschool2012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 15:37:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกลาง


นางสาวทัศนีย์ แก้วงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน