ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710284
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050003
รหัส Obec 6 หลัก :
  710284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเม็กใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmakyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหลุบเลา
ตำบล :
  กลาง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370217
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  banmekyai.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:18:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่


นายสรสิทธิ์ กลิ่นบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน