ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710285
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050004
รหัส Obec 6 หลัก :
  710285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดำรงสินสงเคราะห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dumrongsinsongkroa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านคำสำราญ
ตำบล :
  กลาง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370101
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2523
อีเมล์ :
  Dumrongsin_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 14:25:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน