ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบัวเทียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710287
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050005
รหัส Obec 6 หลัก :
  710287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบัวเทียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buathaim
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านบัวเทียม
ตำบล :
  กลาง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370294
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08:02:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบัวเทียม


นายไพบูลย์ สุวรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวเทียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน