ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำครั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710289
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050026
รหัส Obec 6 หลัก :
  710289
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำครั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kumkrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคำครั่ง
ตำบล :
  คำครั่ง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-370633
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/05/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำครั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 15:01:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำครั่ง


นายชาญชัย สีถากาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำครั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน