ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710290
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050007
รหัส Obec 6 หลัก :
  710290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุขสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansuksomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสุขสมบูรณ์
ตำบล :
  กุดประทาย
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0621573175
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/052519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำครั่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   เทศบาลตำบลกุดประทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 11:13:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน