ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710291
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050025
รหัส Obec 6 หลัก :
  710291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannasomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาสมบูรณ์
ตำบล :
  คำครั่ง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-429328
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำครั่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำครั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์


นายสมนึก ทองจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน