ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710292
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050008
รหัส Obec 6 หลัก :
  710292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาทุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannatung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านนาทุ่ง
ตำบล :
  กุดประทาย
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดประทายคำครั่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดประทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 10:22:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง


นายดุสิต พรมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน