ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุดมสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710293
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050009
รหัส Obec 6 หลัก :
  710293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุดมสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Udomsuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านอุดมสุข
ตำบล :
  กุดประทาย
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-959977
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2521
อีเมล์ :
  udomsook2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำครั่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดประทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16:04:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุดมสุข


นายวิเชียร ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุดมสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน