ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710294
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050010
รหัส Obec 6 หลัก :
  710294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนม่วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donmui
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านดอนม่วย
ตำบล :
  กุดประทาย
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045370556
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/11/0545
อีเมล์ :
  mTeppitak2538@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำครั่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดประทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนม่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน