ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนานวล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710295
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050024
รหัส Obec 6 หลัก :
  710295
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนานวล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannanaun
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนานวล
ตำบล :
  คำครั่ง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0881311507
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 ตุลาคม 2499
อีเมล์ :
  nootchanart18phosuwan@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำครั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 สิงหาคม 2563 เวลา 14:38:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนานวล


นายสังวาลย์ วุฒิเสลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานวล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน