ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกุดประทาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710296
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050011
รหัส Obec 6 หลัก :
  710296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกุดประทาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bunkudpratray
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านกุดประทาย
ตำบล :
  กุดประทาย
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-871227
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/04/2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดประทาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกุดประทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มกราคม 2562 เวลา 09:37:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกุดประทาย


นายบุญเลิศ คุ้มไพร่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดประทาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน