ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนกอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710298
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050012
รหัส Obec 6 หลัก :
  710298
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนกอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONKOY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนกอย
ตำบล :
  กุดประทาย
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  092-5918459
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/6/2483
อีเมล์ :
  nonkoyschool34050012@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดประทาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลกุดประทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนกอย


นายวิระ พิลาโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน