ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710302
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050023
รหัส Obec 6 หลัก :
  710302
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN NAPRADU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาประดู่
ตำบล :
  คำครั่ง
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  0807228009
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   อบต.คำครั่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 15:40:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาประดู่


นายสุชาติ หวังดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน