ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710303
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050016
รหัส Obec 6 หลัก :
  710303
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAUDOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโนนเค็ง
ตำบล :
  กุดประทาย
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  062-1735785
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กุดประทาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
   เทศบาลตำบลกุดประทาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 20:08:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาอุดม


นางนันทวัน งามแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน