ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเมืองเดช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710306
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050083
รหัส Obec 6 หลัก :
  710306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เมืองเดช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  muangdet
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านแดนเกษม
ตำบล :
  เมืองเดช
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045900731-2
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พ.ค. 2499
อีเมล์ :
  muangdetschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เดชอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เดชอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:13:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเมืองเดช


นายชุมพล คำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเดช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน