ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710308
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050085
รหัส Obec 6 หลัก :
  710308
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubannaksamuddetudom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านตลาด
ตำบล :
  เมืองเดช
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-361233
โทรสาร :
  045-361233
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เดชอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองเดช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:55:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม


นายทันใจ สายแวว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน