ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710309
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050086
รหัส Obec 6 หลัก :
  710309
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแขมเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamcharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแขม
ตำบล :
  เมืองเดช
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045361793
โทรสาร :
  045361793
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/06/2481
อีเมล์ :
  kjrschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เดชอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเดช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:11:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแขมเจริญ


นายคงเดช สมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน