ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710310
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050087
รหัส Obec 6 หลัก :
  710310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRACHASAMAKKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   34   บ้านห้วยคุม
ตำบล :
  เมืองเดช
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  084-88883181
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤศจิกายน 2518
อีเมล์ :
  pijittra-d@windowslive.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาเดชอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเดช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 21:01:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาสามัคคี


นายภัทรภณ มนัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน