ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710312
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050080
รหัส Obec 6 หลัก :
  710312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannongyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองยาว
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-872162
โทรสาร :
  045872162
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 พฤศจิกายน 2489
อีเมล์ :
  school.cny@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เดชอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 08:49:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว


นายพยุงศักดิ์ แก้วสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน