ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดำรงสินอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710313
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050089
รหัส Obec 6 หลัก :
  710313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดำรงสินอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  damrongsinutid
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านบ้านชัยอุดม
ตำบล :
  เมืองเดช
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045-361840
โทรสาร :
  045-361840
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  dumrongsinutid@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สถานศึกษาเดชอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองเดชอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ุ6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:14:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดำรงสินอุทิศ


นายจารึก โสมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงสินอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน