ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710314
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050090
รหัส Obec 6 หลัก :
  710314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsomran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองสำราญ
ตำบล :
  เมืองเดช
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  084-6077440
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เดชอุดม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเดช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 13:48:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสำราญ


นายจำเริญ ถิ่นขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน