ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสมสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1034710315
รหัส Smis 8 หลัก :
  34050088
รหัส Obec 6 หลัก :
  710315
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสมสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Somsa-aat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   27   บ้านบ้านสมสะอาด
ตำบล :
  เมืองเดช
อำเภอ :
  เดชอุดม
จังหวัด :
  อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  34160
โทรศัพท์ :
  045959064
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/06/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองเดช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:59:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสมสะอาด


นายวสันต์ ธุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน